ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ AIRBNB

Φορολογία Ενοικιάσεων μέσω AIRBNB

Με την ενεργοποίηση μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας όλοι όσοι ενοικιάζουν ακίνητα μέσω της πλατφόρμας Airbnb θα καλούνται να δηλώσουν στην εφορία που νοικιάζουν, τι και σε ποιον (και φυσικά έναντι ποιου τιμήματος) θα απαντήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις επικρίσεις ότι με την καθυστέρηση στην εφαρμογή του νόμου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, «θεριεύει» η φοροδιαφυγή και η απώλεια εσόδων για το δημόσιο.

 

Όπως για τις κανονικές μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση να αναρτάται στο Taxisnet το ηλεκτρονικό συμβόλαιο, έτσι και στις μισθώσεις τύπου Airbnb οι παραβάτες που δεν θα υπακούουν στην εντολή για ηλεκτρονικό φακέλωμα, θα επιβαρύνονται με υψηλά πρόστιμα τα οποία θα φτάνουν στις 5000 ή και στις 10.000 ευρώ ακόμη σε περιπτώσεις υποτροπής.

forologia-airbnb

Στην ΑΑΔΕ θέλουν να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή του νόμου ο οποίος θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις –ενοικίαση μέχρι δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ, συγκεκριμένες ημέρες κλπ. Το θέμα ενδιαφέρει και από δημοσιονομικής άποψης το υπουργείο Οικονομικών καθώς από τη φορολόγηση των συγκεκριμένων εισοδημάτων θα πρέπει να προκύψουν επιπλέον φορολογικά έσοδα της τάξεως των 48 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η Ανεξάρτητη Αρχή θα μπορεί να εντοπίζει τις περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και ειδικότερα:

 

1. Το αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ακινήτου έχει εγγραφεί στο «μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής» (σ.σ έτσι θα λέγεται η ηλεκτρονική εφαρμογή που αναπτύσσει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ. Μάλιστα, ο αριθμός εγγραφής στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής, θα πρέπει να συνοδεύει υποχρεωτικά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες όπως και σε κάθε μέσο προβολής. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, μπορεί να αναθέτει σε κάποιον τρίτο τη διαχείριση του ακινήτου με σκοπό αυτός να το αξιοποιήσει για βραχυχρόνια μίσθωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλλει σχετική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων προκειμένου να καθιστά γνωστά στις φορολογικές αρχές τα στοιχεία του διαχειριστή.

 

2. Το αν εντοπίζονται περισσότερες από δύο μισθώσεις ακινήτων ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου δικαιούχου εισοδήματος. Ο νόμος αφήνει το περιθώριο να καθοριστούν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα μπουν τέτοιοι περιορισμοί. Για τον καθορισμό των περιοχών, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργών οικονομίας και ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού η οποία εκκρεμεί.

 

3. Το αν παραβιάζεται το μέγιστο όριο ημερήσιων μισθώσεων. Βάσει του νόμου, η μίσθωση κάθε ακινήτου μέσα από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος ενώ για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, το όριο θα πέφτει στις 60 ημέρες. Μοναδική περίπτωση να μην τηρείται αυτό το όριο θα είναι το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση να μην ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

 

Το νομοθετικό πλαίσιο που έχει περάσει η κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Έτσι, όσοι δεν θα κάνουν τη σχετική δήλωση στον «μεγάλο αδελφό» των μισθώσεων τύπου Airbnb θα κινδυνεύουν με πρόστιμο… 5000 ευρώ ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του νόμου μέσα σε έναν χρόνο από τον εντοπισμό του παραβάτη, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

 

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος στον διαχειριστή ενώ η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής θα τιμωρείται με πρόστιμο 100 ευρώ.

 

Το εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, θα φορολογείται ως εισόδημα από ενοίκια που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα επιβαρύνεται με 15% αν το εισόδημα φτάνει έως τις 12.000 ευρώ ετησίως, με 35% αν κυμαίνεται από 12.000 έως 35.000 ευρώ και με 45% αν ξεπερνά τις 35.000 ευρώ. Εκτός από τον φόρο εισοδήματος, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει και την εισφορά αλληλεγγύης αλλά και την προμήθεια που ζητά η πλατφόρμα Airbnb η οποία κυμαίνεται στο επίπεδο του 3%.

 

Το «δυστύχημα» για τους ιδιοκτήτες είναι ότι οι δαπάνες για την ενοικίαση των σπιτιών (υπηρεσίες καθαριότητας, σεντόνια κλπ) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να «σταθεί» ένα διαμέρισμα στον ηλεκτρονικό ανταγωνισμό που αναπτύσσεται μέσω της πλατφόρμας (δεδομένου ότι πλέον η προσφορά ακινήτων αυξάνεται που σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής έχει αρκετές επιλογές σε κάθε περιοχή) δεν εκπίπτουν από τις εισπράξεις. Δηλαδή, για τους ιδιοκτήτες, είσπραξη και φορολογητέο εισόδημα, ταυτίζεται. Έτσι:

 

1. Για εισοδήματα έως και 12.000 ευρώ ο ιδιοκτήτης αποδίδει το 15% της είσπραξης στην εφορία συν φυσικά την προμήθεια η οποία ανεβάζει το τελικό κόστος στο 18% (συν φυσικά τις δαπάνες συντήρησης του ακινήτου)

 

2. Για εισοδήματα από 12.000 έως 35.000 ευρώ –τα οποία εμπίπτουν και σε εισφορά αλληλεγγύης- ο φορολογικός συντελεστής ξεκινάει από το 15,18% και φτάνει στο 31% χωρίς και πάλι να συνυπολογίζεται η προμήθεια

 

3. Για εισοδήματα από 45.000 και ευρώ και πάνω ο συντελεστής φορολόγησης ξεκινάει από το 31% και φτάνει να ξεπερνάει το 45% αν τα εισοδήματα από ενοίκια ξεπερνούν το όριο των 100.000 ευρώ.

 

Σημειώνεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα, τα εισοδήματα μέσω της πλατφόρμας Airbnb προστίθενται στα «παραδοσιακά» ενοίκια (σ.σ αυτά δηλαδή για τα οποία έχει κατατεθεί συμβόλαιο στο taxisnet) ενώ ο φόρος υπολογίζεται επί του αθροίσματος.

Copyright All Rights Reserved © UNTAXABLE